rodina > Zprávy > Novinky společnosti

Lékařská lednička

2021-07-17

Trh s lékařskými ledničkami podle typu produktu, konečného použití (krevní banky, mrazírny lékáren, nemocnice a lékárny, výzkumné ústavy, lékařské laboratoře a diagnostická centra), region - globální prognóza do roku 2024


Na základě konečného použití se předpokládá, že segment krevních bank na trhu s lékařskými chladničkami bude během prognózovaného období svědkem nejvyšší hodnoty CAGR, pokud jde o hodnotu i objem. Rostoucí prevalence hematologických onemocnění a nárůst počtu nehod zvýšil poptávku po plazmě pro použití v postupech frakcionace plazmy. Tato poptávka následně vedla ke zvýšení poptávky po ledničkách pro krevní banky a plazmových mrazácích. Tyto faktory jsou hybnou silou růstu segmentu krevních bank na trhu lékařských chladniček po celém světě.Společnost zdravotnických chladniček HELI se zaměřuje na technologické inovace a vyvinula lékařskou chladničku o teplotě 4 stupně, která může splňovat požadavky krevních bank. Aby byla zajištěna ještě vyšší bezpečnost a kvalita spotřebičů HELI, provedla společnost stovky aktualizací a testů.